ABOUT

AD office is gespecialiseerd in ontwerp, coördinatie en uitvoering van uw op maat gemaakte interieur. 

U kan bij ons terecht voor uw totaalinrichting of ruimte gebonden ingreep. Voor enkel advies en ontwerp of volledige uitwerking, opvolging en coördinatie van uw project.

Met respect voor het gegeven bieden we u een gepersonaliseerde oplossing waarbij eerlijkheid en eenvoud bijdragen tot een tijdloos geheel. Een doorgedreven studie van licht en ruimte garandeert een optimale beleving van de architectuur en doordachte toepassing van geschikte materialen schept voor u een juiste sfeer. Het geheel kan worden versterkt met zorgvuldig geselecteerde verlichting, decoratie, objecten en meubilair zodat uw project het ultieme karakter krijgt.

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek.

__

WORKFLOW

Verkennend gesprek

Aan iedere succesvolle samenwerking gaat een kennismaking vooraf. Er wordt een afspraak gemaakt, al dan niet op locatie. Tijdens deze meeting luisteren we naar de wensen en vragen van de klant. Het project wordt toegelicht en besproken waarna we kort samenvatten wat de mogelijkheden zijn en wat AD office voor u kan betekenen. Budget en timing komen aan bod. Het spreekt voor zich dat u voor uw project op zoek gaat naar een juiste partner. Dit verkennend gesprek is dan ook volledig vrijblijvend.

Schetsontwerp

Vanaf het moment dat de samenwerking tot stand komt kan er eventueel een nieuwe meeting georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de exacte eisen en noden in functie van het programma. Aansluitend vindt er een opmeting plaats of worden de bestaande plannen verzameld. Nu is al het materiaal aanwezig om structureel te werken aan het schetsontwerp. Het schetsontwerp op zich is een conceptstudie waarbij op basis van het plan een suggestie van het beoogde resultaat wordt geillustreerd. Dit ontwerp wordt bekrachtigd met schetsen of een 3D visualisatie. Dit alles vormt de basis van het project en opent de dialoog tussen klant en ontwerper.

Ontwerpfase en detailstudies

Wanneer we alle ideeën bundelen tot een eenduidig concept, worden ze getoetst aan praktische parameters in evenwicht met het budget. Er wordt met zin voor detail en in lijn met het concept een verfijnd plan opgemaakt. Dit document omvat niet enkel gedetailleerde plannen ter verduidelijking van het maatmeubilair en gebruikte materialen maar ook alle technieken, structurele details en/of wijzigingen staan hierop vermeld. Dit plan zal later dienen als leidraad voor alle betrokken partijen en zorgt ervoor dat iedereen weet wat van er van hem of haar verwacht wordt.

Offertes en planning

Op het moment dat de uitvoeringsplannen klaar zijn, wordt er in de aansluitende fase een team met de juiste partners samengesteld. Ze staan garant voor de correcte uitvoering van uw project. Er worden communicatiemomenten ingepland waarop de plannen grondig besproken worden zodat de betrokken partijen een volledige en correcte offerte kunnen opmaken. Alle documenten worden verzameld en er is nu een duidelijk overzicht van de effectieve kostprijs van het project. Er wordt eveneens een gedetailleerde planning opgesteld binnen ieders mogelijkheden. Alle partijen doen het nodige om de verschillende activiteiten op het desbetreffend moment in te plannen en de klant heeft een duidelijk zicht op het vooropgesteld verloop van de werken.

Start der werken en coördinatie

Op de geplande datum starten de werken. Er wordt op regelmatige basis een werfvergadering ingelast waarop de stand van zaken getoetst wordt aan de planning en eventuele praktische details kunnen besproken worden. Na elke werfvergadering wordt er een werfverslag opgemaakt dat een overzicht biedt van aandachtspunten en te bespreken items. Dit verslag wordt met alle partijen alsook met de bouwheer gecommuniceerd.

Oplevering en service

Op het einde van de werken wordt er een communicatiemoment georganiseerd in functie van de oplevering van het project. Het spreekt voor zich dat u AD office ook na de oplevering van uw project kan contacteren voor verdere vragen of adviezen. 

__

 

 

Contact

AD office

+32 494 70 00 43

info@adoffice.be

BE 0806.389.308