" We're all about simplicity and fine detailing. "

 

 

___  AD office ontwerpt uw op maat gemaakte interieur. 

U kan bij ons terecht voor het ontwerp en realisatie van uw totaalinrichting of ruimte gebonden ingreep. Met respect voor het gegeven bieden we u een gepersonaliseerde oplossing waarbij eerlijkheid en eenvoud bijdragen tot een tijdloos geheel. Een doorgedreven studie van licht en ruimte garandeert een optimale beleving van de architectuur en doordachte toepassing van geschikte materialen schept voor u een juiste sfeer. Het geheel kan worden versterkt met zorgvuldig geselecteerde verlichting, decoratie, objecten, kunst en meubilair zodat uw project het ultieme karakter krijgt.

 

___  AD office designs your made to measure interior.

Contact us for the design and realization of your total furnishing or space-bound intervention. With respect for the subject, we offer you a personalized solution where honesty and simplicity contribute to a timeless realization. A thorough study of light and space guarantees an optimal experience of the architecture and thoughtful application of suitable materials creates the right atmosphere. The whole can be enhanced with carefully selected lighting, decoration, objects, art and furniture so that your project gets the ultimate character.